ANRESIT - S KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH

Cena za worek 25kg.
Cena brutto19,00 zł
Cena netto15,45 zł
podatek VAT3,55 zł
Cena / kg:
Aby zamówic produkt
Wypełnij formularz zapytaniowy
Szczegóły produktu

ZASTOSOWANIE:  ANRESIT-S to mineralna zaprawa klejąca do styropianu. Służy do przyklejania płyt styropianowych do stabilnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków np. beton komórkowy, pustaki ceramiczne, bloczki    betonowe, keramzytowe i silikatowe oraz spójne mineralne zaprawy tynkarskie.

SKŁAD: Cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być zwarte, nośne, suche,wolne od kurzu,brudu,wykwitów solnych i organicznych, środków antyadhezyjnych. Podłoża luźne i pylące wzmocnić gruntem.

Przygotowanie produktu: Zawartość worka wsypać do ok. 5,5-6,0 l . czystej, chłodnej wody i wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, do uzyskania jednolitej konsystencji i pozostawić na 5 min. Po czym ponownie  przemieszać w celu uzyskania pełnych właściwości roboczych. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od temperatury          i wilgotności powietrza, nie przekracza jednak 2 godz.

Aplikacja: Przygotowaną masę nakładamy za pomocą kielni w formie placków (śr.8-12cm)  i pasma obwodowego (szer. 3cm) na płyty styropianowe, zwracając uwagę aby łączna powierzchnia nałożonej masy klejowej obejmowała co najmniej 40%       powierzchni płyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie  styropianu wyłącznie metodą na placki.

WYTYCZNE WYKONAWCZE: Temperatura podłoża i otoczenia  w trakcie nakładania i wysychania kleju powinna wynosić +5 stopni do +30 stopni. Ocieplaną elewację należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem silnego wiatru          i opadami deszczu. Do kleju nie wolno dodawać żadnych substancji bez porozumienia z działem technicznych  producenta     ANRESIT. Klej w wersji jesienno-wiosennej może być stosowany w zakresie temperatur +2 stopnie do +15 stopni. Do kołkowania przyklejonych płyt przystępujemy nie wcześniej niż po 36 godzinach.

ZUŻYCIE: ok.4,5 kg/m2.

OPAKOWANIE: Worek 25kg/paleta zbiorcza 1050kg.

PRZECHOWYWANIE: Zaprawę przechowywać na paletach w oryginalnych,nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem i mrozem.

WSAKZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: Klej ANRESIT-S zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą  tworząc odczyn silnie              alkaliczny dlatego należy chronić oczy i skórę. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami      dodatkowo skontaktować się z lekarzem.

NADZÓR: Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych, produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium zgodnie              z obowiązującymi normami.

DALSZE INFORMACJE: Powyższe informacje są opisem produktu. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie sposoby, włącznie ze         sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki budowlanej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia materiałów.

WROCŁAW:
Tel: 71 75 80 317

Kom: 734 101 555
Kom: 734 101 554

gg: 55906740
gg: 53401125

biuro@anrem.pl

ul. Stalowa 5
55-200 Oława

BIAŁYSTOK
Tel: 85 87 77 422

BIELSKO-BIAŁA
Tel: 33 300 34 05

BYDGOSZCZ
Tel: 52 52 62 161

CZĘSTOCHOWA
Tel: 34 34 10 175

GDAŃSK
Tel: 58 50 08 959

GORZÓW WLKP
Tel: 95 75 05 345

JELENIA GÓRA
Tel: 75 75 10 225

KALISZ
Tel: 62 36 62 120

KATOWICE
Tel: 32 55 50 036

KIELCE
Tel: 41 30 05 592

KONIN
Tel: 63 22 02 694

KRAKÓW
Tel: 12 36 26 599

LEGNICA
Tel: 76 75 00180

LESZNO
Tel: 65 88 80 099

LUBLIN
Tel: 81 44 05 035

ŁÓDŹ
Tel: 42 94 20 445

NOWY SĄCZ
Tel: 18 88 80 243

OLSZTYN
Tel: 89 72 28 250

OPOLE
Tel: 77 70 70 510

POZNAŃ
Tel: 61 63 11 058

RADOM
Tel: 48 38 68 285

RZESZÓW
Tel: 17 77 07 228

SIERADZ
Tel: 43 67 77 195

SZCZECIN
Tel: 91 31 11 255

TORUŃ
Tel: 56 64 95 990

WAŁBRZYCH
Tel: 74 66 33 316

WARSZAWA
Tel: 22 11 20 475

ZIELONA GÓRA
Tel: 68 88 80 255