ANRESIT - US - UNIWERSALNY KLEJ DO STYROPIANU I ZATAPIANIA SIATKI

Cena za worek 25kg.
Cena brutto23,00 zł
Cena netto18,70 zł
podatek VAT4,30 zł
Cena / kg:
Aby zamówic produkt
Wypełnij formularz zapytaniowy
Szczegóły produktu

ZASOTOSOWANIE: ANRESIT-US to mineralna zaprawa klejąca wzmocniona mikro-włóknami i modyfikatorami       polimerowymi. Służy do przyklejania płyt styropianowych do stabilnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków np. beton komórkowy,   pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, keramzytowe i silikatowe oraz spójne mineralne i dyspersyjne zaprawy tynkarskie. Ponadto ANRESIT-US stosuje się do wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie z zatopioną siatką z włókna    szklanego.

SKŁAD: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być zwarte, nośne, suche,wolne od kurzu,brudu,wykwitów solnych i organicznych, środków antyadhezyjnych. Podłoża luźne i pylące wzmocnić gruntem. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej oklejona                 styropianem ściana powinna mieć równa zwartą powierzchnię. Kołki powinny być wcześniej miejscowo   zaszpachlowane. Jeżeli styropian na elewacji uległ utlenieniu i widoczny jest żółty nalot, należy go bezwzględnie usunąć aż do zwartej warstwy.

Przygotowanie produktu: Zawartość worka wsypać do ok. 5,5-6,0l . czystej, chłodnej wody i wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, do uzyskania jednolitej konsystencji i pozostawić na 5 min. Po czym ponownie  przemieszać w celu uzyskania pełnych właściwości roboczych. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza, nie przekracza jednak 2 godz.

Aplikacja:
Przygotowanie płyt: Przygotowaną masę nakładamy za pomocą kielni w formie placków (śr. 8-12cm) i pasma obwodowego (szer. 3cm) na płyty styropianowe, zwracając uwagę aby łączna powierzchnia nałożonej masy klejowej obejmowała co najmniej 40% powierzchni płyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie  styropianu wyłącznie metodą na placki.

Wykonanie warstwy zbrojącej: Klej nanosić przy pomocy pacy stalowej warstwą grubości ok. 3mm pionowymi pasami na szerokość siatki z włókna szklanego z góry na dół. Następnie należy wtopić klej w siatkę tak aby nie była widoczna i położyć warstwę wyrównawczą. Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 3-4mm. Pasy tkaniny zbrojącej powinny być układane z 10cm zakładem.

WYTYCZNE WYKONAWCZE: Temperatura podłoża i otoczenia  w trakcie nakładania i wysychania kleju powinna wynosić     +5 stopni do +30 stopni. Ocieplaną elewację należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem silnego wiatru  i opadami deszczu. Do kleju nie wolno dodawać żadnych substancji bez porozumienia z działem technicznym firmy ANREM. Klej w wersji jesienno-wiosennej może być stosowany w zakresie temperatur +2 stopnie do +5 stopni. Do kołkowania         przyklejonych płyt przystępujemy nie wcześniej niż po 36 godzinach. Do wykonywania warstwy zbrojącej można przystąpić po przeszlifowaniu całej powierzchni styropianu nie wcześniej niż 48 godz. od przyklejenia płyt styropianowych. Wykonanie        warstwy zbrojącej w newralgicznych punktach elewacji (cokoły, otwory okienne i drzwiowe) określa instrukcja ETICS ITB.

ZUŻYCIE: ok.4,5kg/m2.

OPAKOWANIE: Worek 25kg/paleta zbiorcza 1050kg.

PRZECHOWYWANIE: Zaprawę przechowywać na paletach w oryginalnych,nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem i mrozem.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: Klej ANRESIT-US  zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą  tworząc odczyn silnie         alkaliczny dlatego należy chronić oczy i skórę. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami      dodatkowo skontaktować się z lekarzem.

NADZÓR: Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych, produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium zgodnie             z obowiązującymi normami.

DALSZE INFORMACJE: Powyższe informacje są opisem produktu. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie sposoby, włącznie ze        sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki budowlanej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia materiałów.

WROCŁAW:
Tel: 71 75 80 317

Kom: 734 101 555
Kom: 734 101 554

gg: 55906740
gg: 53401125

biuro@anrem.pl

ul. Stalowa 5
55-200 Oława

BIAŁYSTOK
Tel: 85 87 77 422

BIELSKO-BIAŁA
Tel: 33 300 34 05

BYDGOSZCZ
Tel: 52 52 62 161

CZĘSTOCHOWA
Tel: 34 34 10 175

GDAŃSK
Tel: 58 50 08 959

GORZÓW WLKP
Tel: 95 75 05 345

JELENIA GÓRA
Tel: 75 75 10 225

KALISZ
Tel: 62 36 62 120

KATOWICE
Tel: 32 55 50 036

KIELCE
Tel: 41 30 05 592

KONIN
Tel: 63 22 02 694

KRAKÓW
Tel: 12 36 26 599

LEGNICA
Tel: 76 75 00180

LESZNO
Tel: 65 88 80 099

LUBLIN
Tel: 81 44 05 035

ŁÓDŹ
Tel: 42 94 20 445

NOWY SĄCZ
Tel: 18 88 80 243

OLSZTYN
Tel: 89 72 28 250

OPOLE
Tel: 77 70 70 510

POZNAŃ
Tel: 61 63 11 058

RADOM
Tel: 48 38 68 285

RZESZÓW
Tel: 17 77 07 228

SIERADZ
Tel: 43 67 77 195

SZCZECIN
Tel: 91 31 11 255

TORUŃ
Tel: 56 64 95 990

WAŁBRZYCH
Tel: 74 66 33 316

WARSZAWA
Tel: 22 11 20 475

ZIELONA GÓRA
Tel: 68 88 80 255