EPS 044 FASADA

Szczegóły produktu

Dane techniczne płyt POLSTYR EPS 044 FASADA zostały opracowane zgodnie z obowiązującą normą

PN-EN 13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".

1. Producent: PPHU POLSTYR

2. Kod oznaczenia wyrobu:

EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P15-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

3. Specyfikacja techniczna:

 • [PN-EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 0,6 %
 • [PN-EN 823] Grubość: 20÷200 [mm]/ ± 2 [mm]
 • [PN-EN 824] Prostokątność: ± 5/1000 [mm]
 • [PN-EN 825] Płaskość: ± 15/1000 [mm]
 • [PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 75 [kPa]
 • [PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych ( 23 oC, 50 % wilgotności względnej) : ± 0,5 %
 • [PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48 h, 70 oC): ± 3 %
 • [PN-EN 1607] Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych : ≥ 80 [kPa]
 • [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogień: E
 • [PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła λ D ≤ 0,044 [W/mK]
 • [PN-EN 12667] Opór cieplny :

Grubość płyty [mm]:

20

30

40

50

60

70

80

100

120

150

200

R D [m2K/W]:

0,45

0,65

0,90

1,10

1,35

1,55

1,80

2,25

2,70

3,40

4,50

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

 • Izolacja cieplna ścian szczelinowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną;
 • Izolacja cieplna ścian z okładziną , o konstrukcji szkieletowej;
 • Izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych;
 • Izolacja cieplna stropów z okładziną od spodu;
 • Izolacja cieplna podłóg między legarami;
 • Izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych , z okładziną;
 • Izolacja cieplna międzykrokwiowa;
 • Izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.
 • Właściwości produktów są sprawdzane i oceniane zgodnie z zapisami PN-EN 13163 przez Zakładową Kontrolę Produkcji oraz jednostki zewnętrzne.
 • Wyrób wprowadzony do obrotu na podstawie systemu oceny zgodności 3.

5. Przechowywanie i wykonywanie prac.

Płyty styropianowe należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Płyty nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych.

Należy unikać stosowania i składowania płyt w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, benzen, nitro itp.) oraz innymi materiałami łatwopalnymi.

 

WROCŁAW:
Tel: 71 75 80 317

Kom: 734 101 555
Kom: 734 101 554

gg: 55906740
gg: 53401125

biuro@anrem.pl

ul. Stalowa 5
55-200 Oława

BIAŁYSTOK
Tel: 85 87 77 422

BIELSKO-BIAŁA
Tel: 33 300 34 05

BYDGOSZCZ
Tel: 52 52 62 161

CZĘSTOCHOWA
Tel: 34 34 10 175

GDAŃSK
Tel: 58 50 08 959

GORZÓW WLKP
Tel: 95 75 05 345

JELENIA GÓRA
Tel: 75 75 10 225

KALISZ
Tel: 62 36 62 120

KATOWICE
Tel: 32 55 50 036

KIELCE
Tel: 41 30 05 592

KONIN
Tel: 63 22 02 694

KRAKÓW
Tel: 12 36 26 599

LEGNICA
Tel: 76 75 00180

LESZNO
Tel: 65 88 80 099

LUBLIN
Tel: 81 44 05 035

ŁÓDŹ
Tel: 42 94 20 445

NOWY SĄCZ
Tel: 18 88 80 243

OLSZTYN
Tel: 89 72 28 250

OPOLE
Tel: 77 70 70 510

POZNAŃ
Tel: 61 63 11 058

RADOM
Tel: 48 38 68 285

RZESZÓW
Tel: 17 77 07 228

SIERADZ
Tel: 43 67 77 195

SZCZECIN
Tel: 91 31 11 255

TORUŃ
Tel: 56 64 95 990

WAŁBRZYCH
Tel: 74 66 33 316

WARSZAWA
Tel: 22 11 20 475

ZIELONA GÓRA
Tel: 68 88 80 255